Умовами використання

Умови використання

Дані Умови використання вступають в силу з 15 серпня 2022 року.

Для використання даного веб-сайту, розміщеного у відкритому доступі в мережі Інтернет за унікальною адресою https://osvitoria.university/, громадська спілка «Освіторія» (далі – «Організація») пропонує необмеженому колу осіб, які виявили бажання використовувати даний веб-сайт шляхом його відвідування, укласти цей Договір використання (далі – «Договір») на зазначених нижче умовах.
1. Термінологія і скорочення
Термінологія, яка використовується в цьому Договорі, означає таке:
Договір – даний договір, який укладається між Організацією та Користувачем;
Сайт – сукупність програмних і апаратних засобів веб-сайту з унікальною адресою в мережі Інтернет https://osvitoria.university/ разом з інформаційними ресурсами та даними, що перебувають в розпорядженні Організації і забезпечують доступ осіб до цих інформаційних ресурсів і даних, та інших інформаційних послуг через мережу Інтернет;
Відвідування – процес доступу Користувача до будь якої інформації та даних, розміщених на Сайті.
Авторизація – процес аналізу програмної частини Сайту введених Користувачем Аутентифікаційних даних, за результатами якого визначається наявність права повного доступу до Сайту;
Аутентифікаційні дані – унікальний ідентифікатор Користувача, який використовується для отримання повного доступу до Сайту. До аутентифікаційних даних належать пароль та адреса електронної пошти Користувача;
Захід – курси, тренінги, семінари, конференції, майстер-класи тощо в онлайн та офлайн форматі, які організовує Організація за допомогою Сайту;
Доступ до Заходу – набір технічних засобів, що надає Користувачеві право брати участь в обраному ним Заході.
Заявка – волевиявлення користувача брати участь в конкретному Заході, оформлене за допомогою Сайту, в порядку, встановленому Договором;
Контент Сайту – результати інтелектуальної діяльності, що розміщуються на Сайті;
Контент Заходу – вся інформація, яка становить зміст окремого Заходу;
Користувач – фізична особа, яка прийняла умови цього Договору і отримує доступ до інформації, розміщеної на Сайті.
Несанкціонований доступ – використання Аутентифікаційних даних Користувача третьою особою;
Обліковий запис – Аутентифікаційні дані та особисті дані Користувача, що зберігаються на серверах Сайту.
Особисті дані – достовірна, повна і актуальна інформація, яка дозволяє Організації провести процедуру авторизації Користувача, добровільно і безоплатно розміщується Користувачем на Сайті. Ця інформація надається користувачем під час процедури реєстрації на
Сайті, може містити повне ім’я, адресу електронної пошти, телефон та інші відомості, які Користувач визнає за необхідне повідомити про себе. Зберігання особистих даних здійснюється з метою забезпечення можливості проведення авторизації на Сайті.
Реєстрація користувача – встановлена ​​Організацією процедура і результат внесення в базу зареєстрованих користувачів, їхніх особистих даних і/або іншої інформації про користувача з метою ідентифікації користувача. У процесі реєстрації Користувачеві пропонується заповнити анкету, в якій останній вказує Аутентифікаційні і Особисті дані, на підставі яких Організація надає Користувачеві повний доступ до Сайту і згодом доступ до конкретних Заходів. За результатами реєстрації створюється обліковий запис Користувача на Сайті;
Сервіси Сайту – функціональні можливості Сайту.
2. Предмет договору
Цей Договір є офіційною публічною пропозицією (офертою) і містить усі істотні умови надання Організацією зацікавленим особам послуг із забезпечення доступу до Сайту.
Організація в порядку і на умовах, передбачених цим Договором, надає Користувачеві можливість використання Сайту, а Користувач зобов'язується використовувати Сайт відповідно до умов цього Договору.
Факт використання цього Сайту є повним і беззастережним прийняттям умов цього Договору.
Користувач погоджується з тим, що умови цього Договору в майбутньому можуть бути змінені Організацією через розміщення чинної редакції Договору на Сайті. У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами Договору, Організація залишає за собою право заблокувати або скасувати Обліковий запис Користувача.
3. Використання Сайту Користувачем та реєстації
Під час першого відвідування Сайту Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами цього Договору, Політикою конфіденційності та Політикою щодо файлів cookie. Використання сайту після ознайомлення з умовами цього Договору, Політикою конфіденційності та Політикою щодо файлів cookie означає повне і безумовне прийняття Користувачем умов цього Договору та Політик.
Частина Контенту Сайту та Контенту Заходів доступна Користувачу без проходження процедури реєстрації, але не звільняє користувача від виконання умов цього Договору.
Надання Користувачеві повного доступу до Сайту та можливості взяти участь у частині Заходів можливе за умови проходження Користувачем процедури реєстрації на Сайті (створенні Користувачем облікового запису).
Реєстрація Користувача на Сайті безоплатна та добровільна.
Реєстрація облікового запису здійснюється через заповнення реєстраційної форми. У реєстраційній формі Користувачеві необхідно вказати повне ім’я, адресу електронної пошти, телефон та пароль.
Зазначені Користувачем електронні пошта і пароль є необхідною і достатньою інформацією для повного доступу Користувача до Сайту та можливості взяти участь у всіх Заходах.
Користувач не має права передавати свій пароль до Сайту третім особам і несе повну відповідальність за його збереження, самостійно вибираючи спосіб зберігання. Якщо Користувач не довів протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його пароля, вважаються вчиненими Користувачем з усіма наслідками, які цього випливають.
Користувач несе відповідальність за збереження в конфіденційності свого пароля. Якщо Користувачем виявлені факти несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов'язується в найкоротші терміни повідомити Організацію про цю обставину.
Організація ніколи не направляє Користувачеві електронних запитів з проханням вказати, підтвердити або будь-яким іншим чином повідомити Організації вказаний Користувачем під час реєстрації пароль. Пароль зберігається на Сайті в зашифрованому вигляді.
4. Права і обов'язки користувача
1) Права Користувача:
Користувач має право використовувати Сайт, зокрема через отримання розміщеної на Сайті інформації про Заходи, а також через отримання можливості брати участь в Заходах, оформивши Заявку, здійснивши дії, передбачені Організацією і отримавши Доступ до Заходів.
Користувач має право використовувати Сайт іншим способом, передбаченим Організацією.
Користувач має право відмовитися від використання Сайту і участі в Заходах.
2) Обов'язки Користувача:
Користувач зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Сайті та при оформленні Заявки.
Користувач зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію і матеріали, які стали йому доступні на Сайті, за винятком їх особистого використання.
Користувач зобов'язаний підтримувати в справному технічному стані власне обладнання і канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Сайту, заходити на Сайт під своїм акаунтом одночасно тільки з одного пристрою (персонального комп'ютера, планшета і т.д.). Організація не несе відповідальності за ненадання послуги з доступу до Сайту та / або до окремих сервісів Сайту з причин, що не залежать від Організації.
Користувач зобов'язується ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації та порядком проведення Заходів, а також з додатковими вимогами, що пред'являються до оформлення Заявки. У разі, якщо Користувачеві не повністю зрозумілі будь-які умови проведення Заходів, Користувач зобов'язується уточнити ці умови, а за неможливості уточнення відмовитися від оформлення Заявки та участі в Заходах.
У разі незгоди Користувача з цим Договором або змінами, які вносяться в нього Організацією, Користувач зобов'язаний відмовитися від використання Сайту.
3) Користувач під час використання Сайту не має права:
Розміщувати на Сайті і / або направляти куди-небудь через / за допомогою Сайту (завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати, надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, в тому числі посилання на неї) будь-які матеріали такого характеру:
(I) що порушують чинне Законодавство, норми міжнародного права; які містять погрози, наклеп або образу; дискредитують інших осіб; що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок; які носять непристойний характер або містять нецензурну лексику, порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру, насильства, з участю неповнолітніх та без неї; містять сцени жорстокого поводження з тваринами; містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення або до вчинення дій, що несуть загрозу життю і (або) здоров'ю, в тому числі до заподіяння шкоди своєму здоров'ю;
(II) що порушують тією чи іншою мірою честь, гідність і ділову репутацію, права й охоронювані законом інтереси інших осіб, у тому числі права неповнолітніх;
(III) що сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної (етнічної) ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги, інші соціальні патології;
(IV) що містять екстремістські матеріали, пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва зі здійснення злочинних дій;
(V) що містять інформацію обмеженого доступу, включно з, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
(VI) що містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок «бінауральних ритмів »), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради з вживання;
(VII) які мають шахрайський характер;
(VIII) інші матеріали, що містять негативну інформацію, здатну завдати шкоди здоров'ю і/або розвитку дітей;
(IX) інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яка тягне за собою кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та іншу відповідальність або яким-небудь чином порушує положення чинного законодавства. Будь-які дії Користувача, які, на думку Організації, обмежують права іншого Користувача або їх здійснення не допускаються.
Розміщувати на Сайті і направляти через / за допомогою Сайту матеріали, які є рекламою будь-яких товарів або послуг, без отримання попередньої прямої згоди Організації.
Завантажувати, відправляти чи іншим чином використовувати Сайт, будь-який матеріал, який підлягає охороні відповідно до Законодавства про інтелектуальну власність, особисту інформацію та інші матеріали, захищені законодавством без отримання вираженого дозволу власника прав на об'єкт. В цьому випадку обов'язок доведення того, що розміщення на Сайті Користувачем матеріалів не порушує авторські, суміжні та інші права третіх осіб, покладається на Користувача.
Зареєструватися від імені або замість іншої особи.
Вводити в оману щодо своєї особи, використовуючи електронну пошту і пароль іншого зареєстрованого Користувача.
Спотворювати інформацію про себе.
У будь-якому вигляді, включно з, але не обмежуючись, обманом, зловживанням довірою, зломом, намаганням отримати доступ до облікового запису іншого Користувача.
Здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших людей.
Розміщувати будь-яку інформацію, яка за даними Організації є небажаною, не відповідає цілям Сайту, обмежує інтереси інших осіб або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті. Поширювати спам-повідомлення або іншу небажану інформацію.
Використовувати автоматизовані засоби для доступу до Сайту без письмового дозволу Організації. Втручатися в роботу Сайту або виконувати будь-які дії на Сайті способами, не передбаченими цим Договором. Намагатися втрутитися або поставити під загрозу цілісність Сайту або безпеку. Завантажувати невірні дані, віруси або інші шкідливі програми на Сайт або через нього.
Здійснювати дії, які несуть або можуть нести надмірне або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Сайту, які можуть перешкоджати його правильній роботі.
Здійснювати дії, спрямовані на обхід заходів, які Організація може використовувати для запобігання або обмеження доступу до Сайту або будь-якої частини Сайту, включно з пристроями, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якого матеріалу або накладають обмеження на використання Сайту або матеріалу, що міститься в ньому.
Копіювати, відтворювати, змінювати, створювати похідні роботи, поширювати або публічно відтворювати будь-який контент Сайту, програмний код, який є частиною Сайту або послуг, пропонованих на Сайті, без попередньої письмової згоди Організації і відповідної третьої сторони.
Порушувати права третіх сторін.
Видавати себе за іншу людину або представника організації без достатніх на це прав, у тому числі працівників Організації, власника Сайту та використовувати інші форми і методи незаконного представництва інших людей в Інтернеті, а також вводити в оману інших Користувачів або Організацію.
Інакше порушувати норми чинного законодавства України.
Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачами, а також за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами, яка здійснюється ним на свій страх і ризик.
4) Незалежно і на додаток до інших положень цього Договору, під час використання Сайту до повної і виняткової відповідальності Користувача належить:
Відповідальність Користувача за будь-яку інформацію або інший Контент Заходу, який він створює, розміщує, завантажує, або іншим чином передає (поширює) третім особам через Сайт, так само як і за отримання Контенту Заходу і будь-яка взаємодія з іншими користувачами через Сайт, включно з відповідальністю за всі претензії, які пред'являються і можуть бути пред'явлені щодо переданого і/або прийнятого Користувачем Контенту Заходу, за порушення прав інтелектуальної власності, авторського права і суміжних прав, а також у зв'язку з поширенням неправдивої інформації, інформації неналежного, загрозливого, образливого або наклепницького характеру, інформації, яка дискредитує інших осіб і т.д., а також за всі наслідки цих процесів (включно з будь-якими збитками, які може понести Організація).
Відповідальність за будь-які стосунки з третіми особами, які виникли в зв'язку або в результаті використання Сайту, включно з відповідальністю Користувача перед третіми особами, які беруть участь в приватній і/або комерційній і/або некомерційній діяльності Користувача через Сайт, а також відповідальність Користувача за його власні збитки і витрати, понесені в результаті взаємодії користувача з третіми особами у зв'язку з використанням Сайту.
Користувач несе відповідальність за здійснення з використанням Сайту діяльності, забороненої або такої, що порушує Законодавство, а також діяльності, яка вимагає спеціального дозволу (ліцензії) для проведення такої діяльності без отримання такого дозволу (ліцензії).
5. Права і обов'язки Організації
Організація має право:
Виконувати модифікації будь-якого програмного забезпечення Сайту, припиняти роботу Сайту при виявленні значних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою підтримання і запобігання несанкціонованого доступу до Сайту.
Використовувати особисту інформацію Користувача, представлену останнім будь-яким способом, що не суперечить Політиці конфіденційності та законодавству.
Консультувати Користувача під час оформлення участі в Заході, в тому числі самостійно зв'язуватися з Користувачем за адресою електронної пошти або телефонним номером, вказаним Користувачем під час реєстрації на Сайті.
У будь-який час змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Користувача, через публікацію змін на Сайті, не пізніше 3-х робочих днів з дня її прийняття / внесення. Організація рекомендує Користувачеві регулярно перевіряти умови цього Договору на предмет змін і / або доповнень. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення Організацією змін і / або доповнень до Договору означає безумовне і повне прийняття і згоду Користувача з такими змінами і доповненнями.
Доручати або іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Користувачем, третім особам за умови дотримання передбачених Законодавством прав та інтересів Користувача.
У разі порушення Користувачем умов цього Договору Організація має право блокувати обліковий запис Користувача або іншим чином обмежити доступ до Сайту з повідомленням по електронній пошті або телефоном.
Організація не зобов'язана проводити оновлення та / або поліпшення та / або вдосконалення і / або будь-яку іншу зміну роботи Сайту. Організація залишає за собою право в будь-який час і з будь-якої причини змінювати або припиняти, або призупиняти роботу Сайту, щоб визначити можливості і обмеження використання Сайту, а також вводити і змінювати порядок використання Сайту.
Організація несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Користувача, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки відповідно до умов цього Договору, Політики конфіденційності та Політики щодо файлів cookie, а також відповідно до чинного Законодавства.
6. Умови надання доступу до Заходів
Користувач отримує доступ до сервісів Сайту і Заходів за наявності у нього технічної можливості скористатися цим доступом.
Доступ користувача до участі в Заході, інформація про який розміщена на Сайті, надається за умови оформлення Заявки.
Участь в Заході підтверджується оформленням Заявки, яке полягає у натисканням (кліком) на відповідне поле в графічному інтерфейсі Сайту.
Вся інформація про Захід та умови надання доступу до Контенту Заходу розміщується на Сайті, зокрема, на веб-сторінці Заходу.
Організація залишає за собою право анулювати участь Користувача в Заході в разі порушення Користувачем умов цього Договору.
Можливість скасування/перенесення Заходу встановлюється Організацією.
7. Персональні дані
Під час укладення цього Договору Організації стають відомі персональні дані Користувача. З метою дотримання Законодавства, Користувач, приєднуючись до цього Договору (приймаючи оферту), підтверджує, що він ознайомлений з Політикою конфіденційності та Політикою щодо файлів cookie, тексти яких розміщений на Сайті, повністю усвідомлює свої права і обов'язки, що випливають з цих Політик і Законодавства, гарантії, що надаються Організацією, і відповідальність Організації та Користувача, що випливає з цих Політик, і приймає умови цих Політик.
8. Права інтелектуальної власності
Контент Сайту і контент Заходів є інтелектуальною власністю Організації або використовується нею на підставі належним чином оформленої згоди третіх осіб і підлягає охороні відповідно до Законодавства. Поширення Користувачем будь-яким способом отриманої на Заході інформації в комерційних цілях без отримання прямої згоди Організації на такі дії забороняється.
Надання Користувачеві доступу до сторінок Сайту не означає, що Користувачеві надається будь-яка ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності Організації. Всі права, крім явно наданих Користувачеві цим Договором, зберігаються за Організацією.
9. Форс-мажор
Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і невідворотна за цих умов подія (непереборна сила), в тому числі, але не виключно: військових дій, заворушень чи саботажу; стихійних лих; відключення електрики, інтернету або телекомунікацій; або державних обмежень. Термін виконання зобов'язань за Договором відкладається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.
10. Порядок вирішення спорів
У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторона, чиє право порушено, направляє письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.
Всі претензії (скарги) користувача до Організації щодо використання Сайту повинні направлятися Користувачем на адресу електронної пошти Організації, вказану в цьому Договорі.
11. Порядок направлення (надсилання) повідомлень
Повідомлення, претензії, запити, заяви і інші офіційні матеріали передаються Сторонами одна одній наступним чином:
- від Організації Користувачеві – через направлення на адресу електронної пошти або телефоном, вказаними Користувачем під час реєстрації Сайті.
-від Користувача до Організації – через направлення на адресу електронної пошти, вказану в цьому Договорі. Письмові звернення, що направляються Користувачем на адресу Організації, мають бути підписані Користувачем. Письмові звернення, які не підписані Користувачем, Організацією до розгляду не приймаються.
12. Інші умови та застереження
Умови цього Договору діють до моменту його відкликання або зміни Організацією.
Цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття, що виражається в продовженні використання Користувачем Сайту після ознайомлення з умовами цього Договору, Політики конфіденційності та Політики щодо файлів cookie і діє до моменту його припинення однією із Сторін.
Цей Договір може бути розірваний в будь-який момент за згодою Сторін.
Організація має право розірвати цей Договір і припинити доступ Користувача до Сайту в односторонньому порядку в будь-який момент і з будь-яких причин на свій розсуд, а також в разі порушення Користувачем будь-якої з умов, визначених цим Договором.
Приймаючи умови цього Договору, Користувач висловлює свою згоду на отримання інформації про всі інші Заходи, доступ до участі в яких надає Організація, незалежно від терміну дії цього Договору за умови того, що така згода може бути відкликана Користувачем в будь-який момент через направлення відповідного звернення на адресу Організації.
Всі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства.
Послуги і матеріали надаються на умовах "як є" і "як доступно". Організація не заявляє і не гарантує придатності, надійності, доступності, своєчасності, безпеки, відсутності помилок або точності наданих Послуг або їх матеріалів.
Організація не дає жодних гарантій, що ви отримаєте конкретні результати від участі в Заході. Участь у Заході здійснюється виключно на ваш власний ризик.
Організація може вирішити припинити надання певних функцій Сайту в будь-який час і з будь-якої причини. Ні за яких обставин Організація не несе жодної відповідальності за будь-який збиток в результаті такого припинення дії або відсутності доступу до цих функцій.
13. Контактна інформація
01103, Україна, м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, буд. 9-Б
+380933526489
training@osvitoria.org

  • Політикою конфіденційності
  • Умовами використання
  • Політика щодо файлів cookie